قوانین و مقررات

دانشجوی عزیز، لطفا به موارد زیر هنگام خرید دوره‌های آکادمی ارتباط امن توجه کنید؛ خرید شما به منزله آگاهی کامل از موارد زیر است:

1- شما پس از پرداخت هزینه دوره و ثبت نام در دوره، دانشجوی دوره شناخته می شوید. پس از ثبت نام در دوره محتوای آکادمی ارتباط امن در اختیار شما قرار می گیرد. این محتوا تنها برای استفاده توسط دانشجویان دوره است پس شما حق بازنشر محتوای دوره اعم از ویدئوها، پروژه‌ها و … را در هیچ قالب و کانالی نخواهید داشت و در صورت مشاهده پیگرد قانونی خواهد داشت.

2- دسترسی شما به دوره تنها برای مدت محدودی است که برای هر دوره تعیین شده است. پس از پایان مدت زمان تعیین شده، شما می توانید برای دسترسی بیشتر به صورت ماهانه به دوره، با پرداخت مبلغ تمدید دوره به صورت ماهانه هر بار برای یک ماه بیشتر دسترسی خود به دوره را تمدید کنید. پس از پایان مدت زمان دوره و در صورت عدم تمدید ماهانه، شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت، امکان پاسخ به سوالات، تمارین، کوییزها و پروژه ها را نخواهید داشت.

3- شما متعهد می شوید که تمام دوره توسط خود شما طی شده است. در صورت کسب نمره قبولی در دوره، آکادمی ارتباط امن می تواند در دوره هایی که گواهینامه تعبیه شده برای شما گواهی ارسال کند.

4- شما متعهد می شوید که در هیچیک از تکالیف، آزمون ها و پروژه ها تقلب نکنید. در صورت مشخص شدن این امر آکادمی ارتباط امن حق دارد دسترسی شما را به دوره ببندد.

5- شما متعهد می شوید جواب هیچ یک از تکالیف، آزمون ها و پروژه ها را با دیگران یه هیچ نحوی به اشتراک نگذارید.

6- شما برای پاسخ به هر یک از پروژه ها، یک یا چند بار امکان ارسال پاسخ خود را دارید. تعداد امکان ارسال هر پروژه در صفحه همان پروژه و در زمان ارسال مشخص است. توجه کنید که در صورت هر بار ارسال مجدد پاسخ، درصدی از نمره شما کسر خواهد شد که برای هر پروژه متفاوت است و در صفحه پروژه قابل مشاهده است.-

تمامی حقوق برای ارتباط امن محفوظ است!
X